ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Netflix REEL LIFE Season 2 ขอขอบคุณผู้สมัครทุกคนที่ให้ความสนใจ และ Netflix จะยังเดินหน้าขยายโอกาสให้กับทุกคน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของงานเบื้องหลังใน อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ให้แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไป