ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 50 คน

5 ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง Set Production Assistant

ตำแหน่งนี้มองหาคนที่มีความละเอียดรอบคอบ เป็นนักตรวจสอบและนักจัดการตัวตึงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ตลอดกระบวนการโปรดักชั่น รวมถึงจัดการดูแลทีมนักแสดงให้พร้อมก่อนเข้าฉาก และสามารถเป็นนักประสานงาน พร้อมดำเนินการหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์

การทำงานในตำแหน่ง Set Production Assistant (Set PA) จะได้เรียนรู้ทุกซอกทุกมุมของการทำโปรดักชั่น และจะสามารถเติบโตไปเป็น Assistant Director ได้ในอนาคต

ตำแหน่ง Post Production Assistant

ตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับ Post Supervisor ดำเนินงานให้กระบวนการ Post Production เป็นไปอย่างราบรื่น ทำหน้าที่ในการจัดการประชุม ดูแลความถูกต้องขององค์ประกอบต่างๆ รวบรวมเอกสาร เรียนรู้และนำข้อมูลมาถ่ายทอด เพื่อทำให้มั่นใจว่าทีมงานทุกฝ่ายสามารถทำงานได้ตามระบบที่กำหนดไว้ รักความเป๊ะ ชอบทำงานกับโปรแกรม เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในหลากหลายขั้นตอน

การทำงานเป็น Post Production Assistant จะได้เรียนรู้การทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการ จนออกมาเป็นคอนเทนต์ที่สมบูรณ์ โดยตำแหน่งนี้สามารถเติบโตไปเป็น Post Supervisor ได้ในอนาคต

ตำแหน่ง Assistant Accountant

งานโปรดักชั่นก็ต้องการคนดูแลด้านการเงิน ตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับทีม Production Accounting ดูแลทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด เหมาะกับคนที่ชอบทำงานกับตัวเลขและข้อมูลที่ต้องอาศัย ความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็นคนติดต่อประสานงาน และถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมงานที่มีข้อสงสัยเรื่องระบบการเบิกจ่ายให้ทุกฝ่ายเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

การทำงานเป็น Assistant Accountant จะได้เรียนรู้ขั้นตอนด้านการเงินสำหรับโปรดักชั่นการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์อย่างลึกซึ้ง สามารถเติบโตไปเป็น Production Accountant ได้ในอนาคต

ตำแหน่ง Office Production Assistant

ทุกโปรดักชั่น ต้องการหลังบ้านที่แข็งแรง ตำแหน่งนี้จะอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในทุก Production ด้วยการประสานงานและดูแลให้การทำงานของทุกฝ่ายในการผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์เป็นไปอย่างราบรื่นทุกขั้นตอน ชนิดที่ทุกคนจะอุ่นใจ เมื่อมองมาเห็นคุณ โดยจะจัดการดูแลทั้งเรื่องงานเอกสาร ข้อมูลนักแสดงและทีมงาน อุปกรณ์สำนักงาน การเดินทาง อาหาร และที่พัก เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนความคืบหน้าของการถ่ายทำทั้งหมด

นอกจากนี้ การทำงานในตำแหน่ง Office Production Assistant จะได้เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลในแบบของ Netflix ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นระบบ ซึ่งในอนาคตจะสามารถเติบโต ไปเป็น Production Coordinator ได้อีกด้วย

ตำแหน่ง Assistant Script Supervisor

ตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับ Script Supervisor ควบคุมดูแลองค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่ในบทภาพยนตร์และซีรีส์ เพื่อให้ทีมงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายอาร์ต คอสตูม ผู้กำกับ ผู้ช่วยกล้อง ดำเนินงานได้อย่าง สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน จนสามารถผลิตคอนเทนต์จากบทออกมาได้สมบูรณ์ เป็นคนที่ทำงานกับข้อมูลยิบย่อยได้อย่างไม่ให้มีอะไรคลาดสายตา รวมถึงควบคุมความถูกต้อง ความต่อเนื่อง และระยะเวลาในการดำเนินงาน

การทำงานในตำแหน่ง Assistant Script Supervisor จะได้เรียนรู้จากทีมงานหลากหลายหน้างาน และสามารถเติบโตไปเป็น Script Supervisor ได้ในอนาคต

กำหนดการโครงการ

timeline

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 2. อายุ 20-26 ปี
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาที่เรียนมา
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 5. สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอป ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพมหานคร (จำเป็นต้องพักค้างคืน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก)
 6. สามารถเข้าร่วม On the job training ระยะเวลา 5-10 เดือน *เฉพาะผู้ที่รับคัดเลือก โดยจะทราบผลหลังจากการเวิร์กชอปแล้วเท่านั้น
 7. หากผู้สมัครมาจากเขตจังหวัดนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ทางโครงการจะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักนอกเหนือจากวันเวิร์กชอป เป็นจำนวนเงินคนละ 5,000 บาท

สิ่งที่ผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครจะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบใบสมัครจำนวน 50 คน จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปกับโครงการ Reel Life เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อเปิดประสบการณ์สุดเข้มข้นในการทำงานโปรดักชั่นภาพยนตร์และซีรีส์ รวมไปถึง :

 • ได้เข้าใจกระบวนการทำงานของ Netflix
 • ได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงของคนเบื้องหลังอย่างตรงไปตรงมา
 • ได้เรียนรู้ Hard Skill และ Soft Skill ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเบื้องหลัง
 • ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถาม ขอคำแนะนำจากคนทำงานอย่างใกล้ชิด
 • ได้เจอเพื่อนใหม่ที่อาจเป็นเพื่อนร่วมวงการกันในอนาคต
 • ได้สนุกกับกิจกรรมที่อัดแน่นครบทั้งความรู้และความบันเทิงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
 • ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน
 • ได้เข้าใจงานและตัวเองมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้ในการใช้ศักยภาพของตัวเองเพื่อมุ่งไปในเส้นทางที่ต้องการ

และจากการเวิร์กชอป ครั้งนี้ จะมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วม On the Job Training กับพันธมิตรด้านการผลิตของ Netflix ระยะเวลา 5-10 เดือน จำนวนไม่เกิน 12 คน

 • ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานจริง
 • ได้รับเงินเดือนเต็มในตำแหน่ง On the Job Training ตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • ได้ประสบการณ์การทำงาน สะสมผลงาน เตรียมความพร้อมก้าวสู่สายงานที่ใฝ่ฝันอย่างเต็มตัว
 • โอกาสได้ทำงานร่วมกับ Netflix และพันธมิตรด้านการผลิตของ Netflix ในอนาคต

**ผลการคัดเลือกเข้าร่วม On the Job Training จะประกาศในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยทางทีมผู้จัดจะโทรเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง

รายละเอียด workshop
(Schedule)

Day 1
08.30 - 09.30
ลงทะเบียน
09.30 - 10.00
กิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วงเวลาทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมโครงการที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันตลอด 2 วัน 1 คืน
10.00 - 12.00
Netflix Introduction : ชวนมารู้จักกัน Netflix
แท้จริงแล้วเราทำอะไร เราทำอย่างไร
และสำหรับโครงการ Reel Life มีอะไรรอทุกคนอยู่บ้าง
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00
Netflix PRODUCTION : เบื้องหลังของคอนเทนต์มากมายที่คนทั่วโลกได้รับชมกันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร น้องๆ จะได้เรียนรู้มากกว่าทฤษฎีของการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ในกระบวนการ Production และ Post Production ถอดบทเรียนสิ่งที่ Netflix กำลังมองหาเข้ามาเติมเต็ม เพื่อเริ่มต้นเชื่อมโยงความสามารถและความสนใจของน้องๆ ไปสู่ตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันให้เกิดขึ้นได้จริง
16.00 - 16.30
พักช่วงบ่าย
16.30 - 19.00
Netflix CREW : รู้จริงจากตัวจริง ทำความรู้จักอาชีพของคนที่อยู่เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์จาก 5 สายงาน : Set Production, Post Production, Script Supervisor, Office Production และ Production Accountant เปิดโลกแห่งการทำงานจริงให้ทุกคนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงของแต่ละสายงาน
19.00 - 20.30
รับประทานอาหารค่ำ
20.30 - 22.00
AFTER DINNER ACTIVITIES : กิจกรรมยามค่ำประกอบการย่อยอาหาร ช่วงเวลาทำความรู้จักกับตัวเอง ค้นหาจุดแข็ง-จุดอ่อน แลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนรอบตัวผ่านเกมสนุกๆ เบาๆ เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในวันต่อไป
Day 2
07.00 - 08.30
รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 10.00
MASTERCLASS : หลักสูตรสุดเข้มข้น ลงลึกถึงรายละเอียดในการทำงานจริงของทั้ง 5 สายงาน
10.00 - 10.30
พักช่วงเช้า
10.30 - 12.00
MASTERCLASS : หลักสูตรสุดเข้มข้น ลงลึกถึงรายละเอียดในการทำงานจริงของทั้ง 5 สายงาน
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30
WORKSHOPS : ลงมือทำจริง หยิบทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่วันแรก บวกกับทักษะส่วนตัว ความเป็นตัวเอง และความมุ่งมั่นทั้งหมดที่มีมาทดลองทำงานจริง
16.30 - 17.30
สรุปโครงการ
18.00 - 20.00
สังสรรค์จบโครงการ