ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ 80 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมเวิร์กชอปในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2567

REEL LIFE Season 2

โครงการจาก Netflix เพื่อเฟ้นหาผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย เข้าสู่วงการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ ขยายโอกาสให้กับคนมีความฝันและความมุ่งมั่น ที่เราเชื่อว่ายังมีอยู่อีกมากมายในประเทศไทย

REEL LIFE Season 2

โครงการจาก Netflix ที่ตั้งใจอยากเฟ้นหาผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยเข้าสู่วงการผลิตภาพยนตร์ และซีรีส์ระดับโลก เพราะเราเชื่อว่าคนที่มีความฝันและมีของยังคงมีอยู่มากในประเทศไทย เพียงแต่รอให้แสงไฟสาดส่องเท่านั้น

โดยโครงการ Netflix REEL LIFE Season 2 ตั้งใจพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมทั้ง 80 คน เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นคนทำงานเบื้องหลังที่แข็งแกร่งในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นอนาคตของวงการที่ยั่งยืนผ่านช่วงเวลาแห่งการเวิร์คชอปตลอด 3 วัน 2 คืน จากคนเบื้องหลัง ระดับพระกาฬ เป็นดั่งการเปิดมุมมองให้ทุกคนได้เข้าใจโลกแห่งการทำงานที่แท้จริง

สำหรับสายงานที่ Netflix เปิดให้เข้าร่วมในโครงการ Netflix REEL LIFE Season 2 นั้น ประกอบไปด้วย Production Assistant, Post Production Assistant และ Assistant Accountant ซึ่งผู้ผ่าน การเวิร์กชอปและมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ Netflix กำลังมองหา จะได้รับคัดเลือกให้ร่วมฝึกงานแบบ On the Job Training กับพันธมิตรด้านการผลิตของ Netflix เป็นระยะเวลา 5-10 เดือน

Netflix เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนไม่ว่าวัยไหน โครงการครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุน ให้ทุกคนสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานจริงให้กับ กลุ่มคนที่อาจเป็นอนาคตของวงการในวันข้างหน้า เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ อย่างการผลักดันให้ อุตสาหกรรมบันเทิงไทยก้าวไปไกลกว่าเดิม

3 ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง Production Assistant

ตำแหน่งนี้มองหาคนที่มีความละเอียดรอบคอบและรักในการประสานงานดูแล ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ตลอดกระบวนการโปรดักชั่น รวมถึงจัดการดูแลทีม นักแสดงให้พร้อมก่อนเข้าฉาก และมีความพร้อมในการดำเนินงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ กล่าวคือทำให้เกิดความราบรื่นในทุกขั้นตอนของงานเบื้องหลัง เป็นศูนย์กลางของข้อมูลความคืบหน้าในการถ่ายทำทั้งหมด

การทำงานในตำแหน่ง Production Assistant จะได้เรียนรู้ทุกซอกทุกมุมของการทำโปรดักชั่น เป็นโอกาสให้ฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรูปแบบของ Netflix โดยเป็นส่วนผสมของการทำงาน Production Assistant (PA.) ทั้ง Office PA. และ Set PA. ที่สามารถเติบโตไปดูแลภาพรวม ของทั้งโปรดักชั่นทั้งหมดได้ในอนาคต

ตำแหน่ง Post Production Assistant

ตำแหน่งนี้ดำเนินงานให้กับกระบวนการ Post Production เป็นไปอย่างราบรื่น ทำหน้าที่ในการ จัดการประชุม ดูแลความถูกต้องขององค์ประกอบต่างๆ รวบรวมเอกสาร เรียนรู้และนำข้อมูล มาถ่ายทอด เพื่อทำให้มั่นใจว่าทีมงานทุกฝ่ายสามารถทำงานได้ตามระบบที่กำหนดไว้ รักความเป๊ะ ชอบทำงานกับโปรแกรม เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในหลากหลายขั้นตอน

การทำงานเป็น Post Production Assistant จะได้เรียนรู้การทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการ จนออกมาเป็นคอนเทนต์ที่สมบูรณ์ และในอนาคตก็สามารถก้าวไปทำงานในตำแหน่ง Post Supervisor ได้อีกด้วย

ตำแหน่ง Assistant Accountant

งานโปรดักชั่นก็ต้องการนักบัญชี ตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับทีม Production Accounting ในการดูแลทุกขั้นตอนเกี่ยวกับด้านการเงินทั้งหมด เหมาะกับคนที่ชอบทำงานกับตัวเลข และข้อมูลที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็นคนติดต่อ ประสานงาน และถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมงานที่มีข้อสงสัยเรื่องระบบบัญชีให้ทุกฝ่ายเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน

การทำงานเป็น Assistant Accountant จะได้สนุกกับทุกขั้นตอนการทำบัญชีสำหรับโปรดักชั่น การผลิตภาพยนตร์และซีรีส์อย่างลึกซึ้ง ฝึกฝนจนมีประสบการณ์แน่น สามารถไปทำงาน ในตำแหน่ง Production Accountant ได้ต่อไป

กำหนดการโครงการ

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 2. ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาที่เรียนมา โดยต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้อย่างครบถ้วน
 4. สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอป ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร (จำเป็นต้องพักค้างคืน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก)
 5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วม On the Job Training ระยะเวลา 5-10 เดือน (*เฉพาะผู้ที่รับคัดเลือก โดยจะทราบผลหลังจากการเวิร์กชอปแล้วเท่านั้น)

สิ่งที่ผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครจะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบใบสมัครจำนวน 

เพื่อเปิดประสบการณ์สุดเข้มข้นในการทำงานโปรดักชั่น ภาพยนตร์และซีรีส์ รวมไปถึง :

 • ได้เข้าใจกระบวนการทำงานของ Netflix
 • ได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงของคนเบื้องหลังอย่างตรงไปตรงมา
 • ได้เรียนรู้ Hard Skill และ Soft Skill ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเบื้องหลัง
 • ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถาม ขอคำแนะนำจากคนทำงานอย่างใกล้ชิด
 • ได้เจอเพื่อนใหม่ที่อาจเป็นเพื่อนร่วมวงการกันในอนาคต
 • ได้สนุกกับกิจกรรมที่อัดแน่นครบทั้งความรู้และความบันเทิงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
 • ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน
 • ได้เข้าใจงานและตัวเองมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้ในการใช้ศักยภาพของตัวเองเพื่อมุ่งไปในเส้นทางที่ต้องการ

และจากการเวิร์กชอปครั้งนี้ จะมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้

 • ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานจริง
 • ได้รับเงินเดือนเต็มในตำแหน่ง On the Job Training ตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • ได้ประสบการณ์การทำงาน สะสมผลงาน เตรียมพร้อมก้าวสู่สายงานที่ใฝ่ฝันอย่างเต็มตัว
 • โอกาสได้ทำงานร่วมกับ Netflix และพันธมิตรด้านการผลิตของ Netflix ในอนาคต

**ผลการคัดเลือกเข้าร่วม On the Job Training จะประกาศในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยทางทีมผู้จัดจะโทรเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง

รายละเอียด Workshop 
(Schedule)

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)