คำถามที่พบบ่อย

REEL LIFE คืออะไร

โครงการจาก Netflix ที่ตั้งใจอยากเฟ้นหาผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยเข้าสู่วงการผลิตภาพยนตร์ และซีรีส์ระดับโลก เพราะเราเชื่อว่าคนที่มีความฝันและมีของ ยังคงมีอยู่มากในประเทศไทย เพียงแต่รอให้แสงไฟสาดส่องเท่านั้น

มีค่าสมัครหรือไม่

ไม่มีค่าสมัคร สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเวิร์กชอป Netflix จะสนับสนุนค่าที่พักและอาหารภายในสถานที่จัดเวิร์กชอป

มีเกณฑ์การสมัครหรือไม่

ตรวจสอบเกณฑ์การสมัครได้ที่ เกณฑ์การสมัคร

สมัครอย่างไร

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้ที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ

ไม่ได้ถือสัญชาติไทย สามารถสมัครได้หรือไม่

สมัครไม่ได้ โครงการนี้เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

อะไรคือ OTJ?

OTJ ย่อมาจาก On the Job Training หมายถึง การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริงตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายและได้รับเงินเดือน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน ได้ออกกองตามความเหมาะสม โดยทาง Netflix จะดูแลค่าเดินทางและที่พักในการออกกอง

หากไม่สามารถเข้าร่วม OTJ ได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอปได้หรือไม่ เพราะอะไร

ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ดังนี้
– สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอป ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร (จำเป็นต้องพักค้างคืน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก)
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าร่วม On the Job Training ระยะเวลา 5-10 เดือน (*เฉพาะผู้ที่รับคัดเลือก โดยจะทราบผลหลังจากการเวิร์กชอปแล้วเท่านั้น)

ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอปหรือ OTJ สามารถมอบสิทธิ์ให้คนอื่นได้หรือไม่

ไม่ได้

หากเข้าร่วม OTJ จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

ได้รับค่าตอบแทนเป็นงินเดือนจำนวน 20,000 บาท ต่อเดือน

ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ สมัครได้หรือไม่

สมัครได้ โครงการนี้ใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก

มีขั้นตอนการคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์กชอปอย่างไร

คัดเลือกโดยคณะกรรมการซึ่งจะพิจาณาจากใบสมัครทั้งหมดที่ส่งเข้ามา เพื่อเข้าร่วมเวิร์กชอปจำนวน 80 คน

มีขั้นตอนการคัดเลือกเข้า OTJ อย่างไร

คณะกรรมการพิจารณาจากผู้ที่ได้เข้าร่วมเวิร์กชอป ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 80 คน และจะคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 14 คน เพื่อเข้า OTJ โดยประกาศผล หลังจากการเวิร์กชอปสิ้นสุดลง ภายในเดือนสิงหาคม 2567

มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ไหน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected]