สมัครเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว

กรุณารอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 17 มิถุนายน 2024
โดยผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือเช็ครายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ