สมัครเลย

กรอกข้อมูลสำหรับการสมัคร

  ข้อมูลส่วนตัว


  ข้อมูลติดต่อ

  แนะนำตัวเอง

  *กรุณาตรวจสอบข้อมูลลิงก์ให้ครบถ้วน และให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

  หรือ

  เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

  Production Assistant เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและรักในการประสานงานดูแล ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร การจัดเตรียม อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ตลอด กระบวนการโปรดักชั่น รวมถึงจัดการดูแลทีม นักแสดงให้พร้อมก่อนเข้าฉาก และมีความพร้อมในการดำเนินงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ กล่าวคือทำให้เกิดความราบรื่นในทุกขั้นตอนของงานเบื้องหลัง เป็นศูนย์กลางของข้อมูลความคืบหน้าในการถ่ายทำทั้งหมด

  Post Production Assistant ตำแหน่งนี้ดำเนินงานให้กับกระบวนการ Post Production เป็นไปอย่างราบรื่น ทำหน้าที่ในการ จัดการประชุม ดูแลความ ถูกต้องขององค์ประกอบต่างๆ รวบรวมเอกสาร เรียนรู้และ นำข้อมูล มาถ่ายทอด เพื่อทำให้มั่นใจว่าทีมงานทุกฝ่ายสามารถ ทำงานได้ตามระบบที่กำหนดไว้ รักความเป๊ะ ชอบทำงาน กับโปรแกรม เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ในหลากหลายขั้นตอน

  Assistant Accountant งานโปรดักชั่นก็ต้องการนักบัญชี ตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกับทีม Production Accounting ในการดูแลทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับ การทำบัญชีทั้งหมด เหมาะกับคนที่ชอบทำงานกับตัวเลข และข้อมูล ที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็น คนติดต่อ ประสานงาน และถ่ายทอดข้อมูลให้กับทีมงานที่มีข้อสงสัย เรื่องระบบบัญชีให้ทุกฝ่ายเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกัน
  ข้อมูลเพิ่มเติม


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  ผู้สมัครทุกท่านควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน โดยท่านต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด

  โครงการมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า

  เงื่อนไข

  • ในการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอปกับโครงการ Netflix REEL LIFE Season 2 ผู้สมัครต้องเข้าร่วมโครงการ ตามกำหนดการที่กำหนด เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

  • ในการเวิร์กชอปทางโครงการจะมีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ภาพถ่าย รูป เสียง ข้อความ หรือข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อจัดเวิร์กชอป
   ติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำแบบสำรวจ หรือประเมินทักษะเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เมื่อท่านเข้าร่วมเวิร์กชอปหรือเมื่อท่านให้สัมภาษณ์ ท่านตกลงให้โครงการใช้ภาพ อัดวีดีโอ ชื่อหรือข้อมูลของท่าน เพื่อการศึกษา การให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์และโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจปกติของเน็ตฟลิกซ์

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด