คำถามที่พบบ่อย

Q
Reel Life คืออะไร
A
โครงการจาก Netflix เพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ เป็นการขยายโอกาสให้กับคนมีความฝันและความมุ่งมั่นที่เราเชื่อว่ายังมีอยู่อีกมากมายในประเทศไทย
Q
มีค่าสมัคร / ค่าใช้จ่ายในการเวิร์กชอป หรือไม่
A
ไม่มีค่าสมัคร สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเวิร์กชอป Netflix จะสนับสนุนค่าที่พักและอาหารภายในสถานที่จัดเวิร์กชอป
Q
มีเกณฑ์การสมัครหรือไม่
A
ตรวจสอบเกณฑ์การสมัครได้ที่ https://reellife.camp/#eligible
Q
สมัครอย่างไร
A
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้ที่ https://reellife.camp/register
Q
ไม่ได้ถือสัญชาติไทย สามารถสมัครได้หรือไม่
A
สมัครไม่ได้ โครงการนี้เปิดรับสมัครเฉพาะผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
Q
ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานคร สมัครได้หรือไม่
A
สมัครได้ โครงการนี้เปิดรับผู้สมัครจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ทางโครงการจะสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักที่นอกเหนือจากวันเวิร์กชอป
Q
อายุไม่ถึงเกณฑ์ หรืออายุเกินเกณฑ์ สามารถสมัครได้หรือไม่ เพราะอะไร
A
สมัครไม่ได้ เพราะโครงการนี้รับสมัครเฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุ 20 - 26 ปี เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ขยายโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นอาชีพในวงการโปรดักชั่น
Q
เริ่มนับเกณฑ์อายุ 20 ปีอย่างไร
A
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ของวันที่มีการจัดเวิร์กชอป
Q
อะไรคือ OTJ?
A
OTJ ย่อมาจาก On the Job Training หมายถึง การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริงตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายและได้รับเงินเดือน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนงาน ได้ออกกองตามความเหมาะสม โดยทาง Netflix จะดูแลค่าเดินทางและที่พักในการออกกอง
Q
หากไม่สามารถเข้าร่วม OTJ ได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถสมัครเข้าร่วมเวิร์กชอปได้หรือไม่ เพราะอะไร
A
สมัครได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
Q
ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าร่วมเวิร์กชอปหรือ OTJ ได้ สามารถมอบสิทธิ์ให้คนอื่นได้หรือไม่
A
ไม่ได้
Q
ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ สมัครได้หรือไม่
A
สมัครได้ โครงการนี้ใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก
Q
มีขั้นตอนการคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์กชอปอย่างไร
A
คัดเลือกโดยคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาจากใบสมัครทั้งหมดที่ส่งเข้ามา เพื่อเข้าร่วมเวิร์กชอปจำนวน 50 คน
Q
มีขั้นตอนการคัดเลือกเข้า OTJ อย่างไร
A
คณะกรรมการพิจารณาจากผู้ที่ได้เข้าร่วมเวิร์กชอป ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จำนวน 50 คน และจะคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 12 คน เพื่อเข้า OTJ โดยประกาศผลหลังจากการเวิร์กชอปสิ้นสุดลง ภายในเดือนสิงหาคม 2566
Q
มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ไหน
A
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ [email protected]